persbericht

TATTWA-vanegonaardienstbaarheid-omslag-V3.indd

Persbericht
Met dit heldere en integere boek, aldus de uitgever, geeft Odile-Indu, die 7 jaar intensief met Ed-Vyasa samenwerkte, deze erfenis door aan iedereen die leiderschap in het Zelf wil ontwikkelen. Leiderschap over eigen mind en emoties, leiderschap vormgegeven door contact met je diepste kern. Pas dan kun je leider zijn over je eigen leven en leider zijn voor anderen.‘Veranderingen vinden plaats aan de oppervlakte van het leven, groei vindt plaats van binnen uit’,   aldus Ed-Vyasa Verhoeff.Dit boek vormt een uitnodiging aan en bevat handvatten voor een ieder die bereid is om diep in de spiegel van zijn of haar wezen te kijken. Niet zomaar, maar met transformatie als doel. Transformatie van ego. Dat vraagt leiderschap. Leiderschap over je eigen denken, emoties en handelen. Leiderschap voortkomend uit de kern van je zijn. Of, zoals in het boek beschreven: het Zelf als leider.

Zijn uitgebreide Vedische kennis, de Bhagavad Gita en later de kennis, inzichten en ervaringen die hij opdeed in contact met zijn spirituele leraar Maharishi Mahesh Yogi en later met zijn spirituele leraar Sri Vasudeva (boek: Zoek het Zelf in je) zette hij uiteindelijk om in een ‘nieuwe’ managementtheorie waarbij het Zelf de leider is’. De manier waarop hij dat deed heeft, ook 10 jaar na zijn overlijden, niets aan kracht ingeboet. In dit boek wordt veel abstracte en diepgaande spirituele kennis omgezet in praktische inzichten en vertaald naar toepassingen in het dagelijks leven en in leiderschap. De persoon Ed-Vyasa Verhoeff was zelf een sprekend en, voor velen, een inspirerend voorbeeld. We leren hem in dit boek kennen als een intelligente man, charismatisch, liefdevol, vol talent en humor, nederig en dankbaar voor wat het leven hem bracht. Er valt veel te leren van de wijze waarop hij zijn spirituele pad liep, in organisaties werkte, openstond voor iedereen, ongeacht achtergrond of status en de manier waarop hij wist te genezen van het hartinfarct en omging met zijn fatale ziekte.

Diepgaande spirituele citaten van grote leermeesters, verhalen van mensen van wie leven door de inbreng van  Ed-Vyasa veranderde en anekdotes uit zijn leven brengen de persoon en de inhoud van het boek tot leven. Daardoor is het een persoonlijk boek en zinvol voor zowel mensen die hem gekend hebben en als voor hen die hem niet hebben gekend. De inhoud van dit boek neemt je mee op een zoektocht naar wie je werkelijk bent. Zowel voor degenen die nieuw zijn op het pad van zelfkennis als voor hen die hier al jaren mee bezig zijn kan dit boek een mooie aanvulling zijn op hun levensweg.

Het boek is vanaf 7 mei 2018 te bestellen bij boekhandel, indu.book.vyasa@gmail.com    en  www.tattwa.nl   

Relevante websites:
www.vanegonaardienstbaarheid.wordpress.com en www.tattwa.nl

Odile-Indu Koninx is bereid, in overleg, lezingen en interviews te geven.
Tel. 06-46422403, of mail naar indu.book.vyasa@gmail.com

Titel: Van ego naar dienstbaarheid. Lessen voor transformatie en leiderschap. Auteur: Odile-Indu Koninx

ISBN: 9789076407791 NUR: 130 Mens en Maatschappij Algemeen Binnenwerk: 204 pagina’s. Prijs : € 21,00 Paperback.

Een recensie-exemplaar is opvraagbaar bij Uitgeverij Tattwa: tel. 0516-452444 of jcmh@xs4all.nl

 

Advertenties